PRISER
1. April 2021 til 1. Oktober 2021 
Priserne følger overenskomst om almindelig fysioterapi - de samme landet over. Vi køre ud, hvis du ikke kan komme til os.
ca. 40% Tilskud med Læge-henvisning til fysioterapi og holdtræning
ca. 25% Tilskud med 'Danmark'

Gebyr ved udeblivelse 294 kr.

Gebyr ved afbud samme dag 178 kr.

Gebyr for udeblivelse på hold 119 kr.

Afbud meldes per tlf. 57522323 eller mail: klinik@borupfys.dk. Senest dagen før den aftalte tid.

PRAKTISK INFO OM TILSKUD

 

Du behøver ingen henvisning for at få behandlinger, ring og book en tid. Der er mange muligheder for tilskud, for det første giver en lægehenvisning tilskud fra den offentlige sygesikring på ca. 40% det resterende beløb kan du helt eller delvist få dækket af dit forsikringsselskab eks. ’Danmark’, PFA, Tryg, Danske sundhedsforsikring, Mølholm. Eller via din kommune hvis du eks. har et helbredstillæg eller henvises herfra.

    •   Offentlige Sygesikring

Kræver lægehenvisning. 

Dækker ca. 40% af udgiften til fysioterapi. Gælder i et år og skal tages i brug inden for 2 måneder.

    •   Sygeforsikring Danmark

Du behøver ingen lægehenvisning.

Tilskud 2021: Første konsultation DKK 133, Normalbehandling DKK 88

    •   Forsikringsselskaber

Nogle kræver lægehenvisning, Fuld dækning. 

    •   Helbredstillæg fra kommunen (borger.dk)

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 87.700 kr. (2019). Dækker andelen svarende til din tillægsprocent. 

 

Gratis fysioterapi / Vederlagsfri fysioterapi

Borup fysioterapi varetager træning og behandling hvis du har et svært fysisk handikap eller en progressiv sygdom. 

Du kan få dækket omkostningerne ved fysioterapi hvis du har et varigt svært fysisk handikap eller varig funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom, samt at din diagnose fremstår på diagnoselisten (fra sundhed.dk) og er stillet af sygehus eller speciallæge. Eksempler på diagnoser der giver adgang til vederlagsfri fysioterapi: Apopleksi, Parkinson, Spastisk lammelse, Kronisk leddegigt, muskelsvind. 

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller udsætte forringelse af funktioner.